USA - California, San Diego County, 01/2020

Doane Pond, Palomar Mountain